Pierakstīties jaunumiem

Vārds
Uzvārds
E-pasts

Aprēķini energoefektivitāti

Lai aprēķinātu energoefektivitāti, lūdzu ievadiet parametrus.

  1. Apkures veids
  2. Daudzums gadā
 ( t )
  3. Cena par vienību
 ( Ls )
  4. Enerģija no vienības 5180 kWh
  5. Efektivitātes koeficients 0.75
  6. Apkures veids, izmantojot siltumsūkni
  7. Enerģija no siltumsūkņa vienības 3.5 k* / kWh
Jūsu patreizējās izmaksas 0 Ls
Vidēji mēnesī 0 Ls
Izmaksas izmantojot siltumsūkni 0 Ls
Cenu starpība 0 Ls
8.

k - (lietderības koeficients) skaitlis, kas rāda cik kW siltumenerģijas varam iegūt no siltumsūkņa patērējot 1 kW elektroenerģiju
tas ir mainīgs lielums, kas atkarīgs gan no apkures temperatūras, gan no enerģijas savākšanas siltumnesēja temperatūras kā arī no iekartas
Izmaksu salīdzināsanā nav ņemtas vērā katlu mājas izbūves, ugunsdrošības pasākumu, skursteņu tīrīšanas un citas izmaksas

Copyright © 2006 Siltumsūknis
Informācijas pārpublicēšana iespējama tikai ar rakstisko atļauju
e-pasts: info@siltumsuknis.lv